Vær aktiv

Alle i klubben er frivillige, og vi kan kun opretholde vores aktivitetsniveau, hvis alle giver en hånd med. 

Vi har derfor en forventning om at alle påtager sig nogle opgaver i klubben i løbet af sæsonen. 


Herunder kan du læse beskrivelser af de forskellige funktioner så du kan vurdere hvad du kan hjælpe til med samt hvilke kurser mv.. klubben kan tilbyde.


Er du i tvivl om du kan varetage en af opgaverne nedenfor, eller vil du hjælpe til eller tage initiativ til en aktivitet eller andet, så skriv endelig en mail til en fra bestyrelsen som kan hjælpe dig videre. 

Følgebådsfører


Kvalifikationer: Kræver ikke erfaring med jollesejlads, men det er klart en fordel. Du skal have erfaring i at sejle motorbåd og gennemgå kort kursus i RØS for at blive frigivet som følgebådsfører.  (Se Kurser & undervisning længere nede) Speedbådscertifikat er en fordel da en af følgebådene kræver dette, mens de to øvrige lovligt kan sejles uden.


Behov: 2-3 personer pr. dag. Man melder sig typisk for en hel uge.

 

Du møder i klubhuset kl. 8.45 og koordinerer dagen med AK-leder. Af hensyn til sammenhængen i undervisningen melder man sig typisk for en hel uge.  Følgebådsførerne assisterer AK lederen i den daglige undervisning, både på vandet og ifbm. planlægning.

Følgebådsførerne sørger også for at hente benzin eller laver aftaler med andre om dette.

Aktivitetsleder (AK-leder)


Kvalifikationer: Kræver sejlererfaring. Speedbådsbevis er ikke et krav, men en fordel.


Behov: 1 pr. dag. Man melder sig typisk for en hel uge.

 

Mødetid er kl. 8.45 i klubhuset. Som AK-leder er du, i samarbejde med ugens følgebådsførere, ansvarlige for at planlægge ugens sejlads/undervisning, for evt. ture og hvad der ellers kan arrangeres. 


Det er en god hjælp, at den enkelte AK-leder laver et kort resumé over ugens sejlads og videregiver dette til næste uges AK-leder.

Molegeneral


Kvalifikationer: Kræver ikke sejlererfaring, men det er dog en klar fordel.


Behov: 1-2 personer pr. dag. Man melder sig for et par dage eller en hel uge.

 

Du møder i klubhuset kl. 9.00 og hjælper til på jollepladsen med at få joller i vandet og op igen. Du er i radiokontakt med klubhus, Følgebådsførere og AK-leder. Det meste af din tid vil du bruge på broen. 

Kajakinstruktør


Klubbens kajakinstruktører forestår instruktion af nye kajakroere frem til frigivelse.

Kontakt den kajakansvarlige fra bestyrelsen hvis du har spørgsmål til dette. 


Windsurfinstruktør


Kvalifikationer: Kræver windsurf erfaring på niveau hvor man er i stand til at lære fra sig.


Behov: 1-2 personer pr. dag. Man melder sig typisk for en hel uge, men mindre kan også bruges.

 

Klubben har windsurf udstyr til 5-6 personer. Det er Windsurf instruktøren der på morgenmødet kl. 9.00 fortæller hvor mange der skal/kan windsurfe den pågældende dag samt hvordan undervisningen afvikles. 

Undervisning koordineres med AK leder og følgebådsførere. 


Formålet med undervisning er at lære windsurferne til & af -rigning samt minimum det grundlæggende indenfor windsurfing.

Landkrabbe


Kvalifikationer: Kræver ingen sejlererfaring.


Behov: 2 personer pr. dag. Man melder sig for et par dage eller en hel uge.

 

Du møder ind i klubhuset kl. 8.45 og sørger for kaffe/te og løser f.eks. småopgaver i klubhuset.


I dagens løb er du er i radiokontakt med øvrige hjælpere på land og vand.


Landkrabben sørger for at der er frugt, kiks, saft o.lign. klar efter endt sejlads og afrigning. Herefter oprydning efter dette.  Der må også forventes 1-2 ture om ugen til købmanden efter forsyninger. 

Grejrumansvarlig


Kvalifikationer: Kræver ikke sejlererfaring.


Behov: 1 pr. dag. Man melder sig for et par dage eller en hel uge.

 

Den grejrum ansvarlige hjælper sejlerne med at finde det rigtige udstyr og hjælper med at alt kommer på (rette) plads efter endt sejlads. 


Er noget gået i stykker i løbet af dagen sørger den grejrum ansvarlige for at reparere grejet eller på anden måde løse problemet. 

Uddannelse af følgbådsførere


Vi uddanner selv følgebådsførere og kursus i RØS regi er et krav for at kunne blive frigivet som følgebådsfører. 


Speedbådcertifikat er et krav for at kunne sejle den ene af vores tre følgebåde. Undervisning samt aflæggelse af prøve arrangeres typisk i løbet forår/sommer og annonceres på Holdport.


Dansk Sejlunion afholder løbende instruktør kurser for både jolle & windsurf instruktører. Udbydes der et kursus som du mener kunne være relevant at deltage i, så skriv til en fra bestyrelsen og ansøg om deltagelse.  


For alle kurser & undervisning gælder at du kan kontakte en fra bestyrelsen hvis du har spørgsmål.

Altid brug for frivillige


I Rørvig Sejlklub er der altid brug for frivillige til at tage initiativ til eller støtte op om de forskellige aktiviteter.


Det kan eksempelvis være;


  • Planlægning / gennemførelse af Onsdagevent.
  • Praktiske opgaver i klubhuset.
  • Vedligeholdelse af joller/udstyr.
  • Følgebådsførere & hjælpere til Stjerne sejladser.
  • Indkøb hos købmanden & hente benzin.
  • Bage kage til sejlerne efter sejlads.